VIKTIG

Takk til alle fremmøtte på Den Kulturelle Markedsplassen den 25. august – både utøvere og lærere og skoleledere. Nå er vi igang og den nye nettsiden ser ut til å fungere godt. Lykke til med bestillinger og lykke til med spennende opplevelser sammen med barna!  

Postet i Nyheter

Leikande Hip hop (1.-3.trinn)

  LEIKANDE HIP HOP (1. – 3. trinn) Stephanie Mowinckel og Sara Einbu (ein pedagog per gruppe) held ein workshop der elevane får enkle bevegelsesoppgåver med utgangspunkt i hip hop-stil og leik. Mot slutten av undervisninga blir trinna sett saman til ein koreografi. Workshopen blir noko tilpassa i høve til dei ulike klassetrinna. Forarbeid: Spør […]

Postet i Dans, Scenekunst

MMM2014_Platons Hule

MMM2014web_TeaterHund

TEATER HUND (Danmark) DKS-forestilling: Fredag 14.11 kl. 10.00 | DNS Teaterkjelleren Alder: 7+ Tid: 45 min – finnes det et liv etter TV? Søstrene Anne og Anne lever trygt i sin huleverden, med TV som eneste vindu ut til verden. Når de anskaffer seg et barn for å kunne kvalifisere seg til å komme med […]

Postet i Nyheter, Scenekunst

Constanses Sukkerkandis

  Constanses sukkerkandis er et interaktivt teatertilbud for elever i 1. – 4. klasse i Gamle Bergen. Elevene blir tatt med på en reise tilbake i tid til 1800 – tallets Bergen hvor de får et innblikk i hvordan både voksne og barn levde i 1885. Elevene er deltagende i møte med ulike karakterer, noe […]

Postet i Kultur / Arkitekturhistorie, Scenekunst

Workshop og foredrag om dans

    WORKSHOP OG FOREDRAG OM DANS (9. – 10. trinn) DansepedagogVeronica Thorseth og ein medpedagog held eit todelt dansepedagogisk opplegg: a) Foredrag om mangfaldet innanfor dans med bilete og videoframsyning. b)Workshop med fokus på pust, rørsle og rom. Elevane jobbar i par eller grupper med begge pedagogar. Dansepedagogen vil seinast fire veker før workshopen […]

Postet i Dans, Scenekunst

Breakdans (4.-10.trinn)

    BREAKDANS (4.-10. trinn) Charlie Estrada held ein Workshop i breakdans kor elevane får innføring i grunnleggjande triks og moves. Det blir øvd inn ein liten trinnkombinasjon, og i tillegg får elevane prøve seg på ein jam.   Workshop: 90 min, maks 30 elevar Praktiske behov: Gymsal med musikkanlegg som lett kan koplast til […]

Postet i Dans, Scenekunst