Tidsrom:

13.11.2017 - 28.01.2018

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Barnehage
  • Småskolen
  • Mellomtrinnet
  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk
  • Naturfag
  • Norsk
  • RLE

Med syverkstedet og skoleutstillingen «Animalia» reflekterer vi over relasjonen menneske og dyr. Tema er utdødde, truede og fremtides dyrearter. Teknikk er todimensjonal tegning og enkelt broderi – “tegn med tråd”.

Animalia

Vi kommer til dere

Vi (= kunstpilotene = Annette og André) kommer ut i skolen og tilpasser varighet, antall og spesifisering av tema (ville dyr i byen?, i skolens nærområde?, norsk rødliste? osv. i dialog med dere). «Dyr i fare» er et stort tema dere selv kan bestemme omfanget av. Vi anbefaler forarbeid og etterarbeid på egenhånd – at dere, før vi jobber kollektivt i et broderiverksted, kanskje allerede har valgt ut dyrene dere ønsker å gi en stemme i skolemiljøet. Og at dere, etter at vi har brodert og laget en popp opp utstilling sammen, gjerne formidler tanker og utstilling til et større publikum.

Fra verksted på Fløysletten. Arr.: kunstpilotene og Fløyen.

 

Kort om gjennomføring

For syverkstedet tenker vi inntill 30 elever pr. gruppe med en varighet på minimum 90 minutter. Ønsket er at elevene skal få mulighet til å prøve ut ulike, enkle broderiteknikker og for å få til det er antall og tid viktig. 90 min er slik ikke ensbetydende med tiden vi er tilgjengelig for dere på skolen (vi kan f.eks være der en hel skoledag og jobbe sammen med flere grupper), snarere er det et utgangspunkt for ulike gjennomføringsmodeller. Meld interesse om dere ønsker å lage et «Animalia» på skolen og kom gjerne med forslag og ønsker for gjennomføring. Vi ønsker idéutveksling velkommen!

 

Mer om tankene bak «Animalia»

Fra utstilling på Fløyen. Arr.: kunstpilotene og Fløyen.

 

Se opp for dyrenes tilbakekomst

Se for deg skolens inne og uteområder full av bilder av dyr. Eksotiske dyr fra jungelen, tundraen, ørkenen og arktis. Dyr som har vandret, bosatt seg eller blitt fordrevet som følge av naturkatastrofer, industrialisering eller byutvikling. Dyr som har levd, som står i fare for å dø ut og genmodifiserte dyr som kan få sin levetid i «Animalia».

Med oppfordring om en dyrenes tilbakekomst rettes oppmerksomheten mot våre moderne liv. Hvordan artsmangfold og truede dyrearter lever på lånt tid, og hvordan vi med våre valg også påvirker økosystemene.

“Animalia” er et syverksted hvor elevene lager bilder av dyr og stiller dem ut på skolens område. Elevene blir kjent med enkel broderiteknikk og gis muligheten til å reflektere over- og fordype seg i problemstillinger relatert til artsmangfold, miljø og teknologi.

 

Kort om kunstpilotene

Vi liker å lage kunst sammen med mennesker, gjerne i det offentlige rom og gjerne med barn. Eierskap og deltakelse står sentralt, såvel som muligheten til å engasjere- og ytre seg gjennom kunsthandlinger. Natur, miljø og samfunn er typiske problemstillinger for utforsking og refleksjon. Vi er nysgjerrige og lekne og oppfatter kunst som et naturlig område for kreativitet og undring.

Animalia skole

Arrangementet er utgått.