Danser og dansepedagog Veronica Thorseth holder et todelt dansepedagogisk opplegg: a) Foredrag om mangfoldet innenfor dans med bilder, demonstrasjon og videofremvisning. b) Workshop med fokus på pust, bevegelse og rom. Elevene jobber i par eller grupper med begge pedagoger. Dansepedagogen vil senest tre uker før workshopen sende skolen et spørreskjema om dans som elevene fyller […]