Med utgangspunkt i flyktningers personlige fortellinger tar Carte Blanche for seg individuelle transitthistorier og menneskelige fornemmelser som smak, sanselighet og savn.   Flyktninger blir ofte presentert som menneskemasser som kommer i store grupper. Men for hver enkelt asylsøker er det en personlig reise fylt av egne opplevelser, valg, erfaringer, minner og savn. Selv om […]