Med syverkstedet og skoleutstillingen «Animalia» reflekterer vi over relasjonen menneske og dyr. Tema er utdødde, truede og fremtides dyrearter, teknikk er todimensjonal tegning og enkelt broderi – “tegn med tråd”.