Korleis er det å jobbe på akkord og på same tid vere ein del av eit lag? Vi skal produsere T-skjorte, den som ikkje heng med i svingane får trekk i løna! Elevane bruker saks, papir og lim og lagar så mange T-skjorter som mogeleg på den tida dei får tildelt.

Korleis er det å vere tekstilarbeidar i dag?

Dette er ei utstilling som samanliknar og ser på korleis tekstilarbeidarane lever og arbeider i India i dag og trekker linene tilbake til tekstilindustrien i Salhus og Norge.