Tidsrom:

26.08.2014 - 22.06.2018

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Barnehage
  • Småskolen

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk
  • Norsk
  • Samfunnsfag

Sauen Bæændik har gøymd seg i fabrikken. Saman med formidlar følgjer barna ein magisk tråd som heng i fabrikktaket. Tråden fører dei fram til sju ulike stader kor Bæændik har gøymd seg. Til saman fører Bæændik og den magiske tråden barna på ei ferd der maskinane forvandlar ulla til Bæændik til ein fiks ferdig undikk.

Mål: Gje barna ei lettfettelig innføring i korleis ein lagar klede av ull. Undervegs pratar, leikar og leitar vi saman og søker å få till «undringsopplevingar» saman med barna.

Passer best for elevar på 1. og 2. trinn. Passar bra som del to til toving av tråd i «Den magiske ulla».

Opp til 20 barn + lærar

Bæændik, Norsk Trikotasjemuseum

Arrangementet er utgått.