To dansarar og ein spelmann på hardingfele let ungdommane ta del i ei reise i lokale dansetradisjonar frå Hordaland. Dei vil få kjennskap og eigarskap til rytmar og rørsler i lokal folkedans og folkemusikk. Målet er å utfordra og inspirera ungdommane. Det vert springar, halling, tretur og songdans. Fokuset vil vera aktiv deltaking, men ungdommane […]