Danser og dansepedagog Veronica Thorseth holder et todelt dansepedagogisk opplegg: a) Foredrag om mangfoldet innenfor dans med bilder, demonstrasjon og videofremvisning. b) Workshop med fokus på pust, bevegelse og rom. Elevene jobber i par eller grupper med begge pedagoger. Dansepedagogen vil senest tre uker før workshopen sende skolen et spørreskjema om dans som elevene fyller […]

To dansarar og ein spelmann på hardingfele let ungdommane ta del i ei reise i lokale dansetradisjonar frå Hordaland. Dei vil få kjennskap og eigarskap til rytmar og rørsler i lokal folkedans og folkemusikk. Målet er å utfordra og inspirera ungdommane. Det vert springar, halling, tretur og songdans. Fokuset vil vera aktiv deltaking, men ungdommane […]