I dette tilbudet får elevene får være med på en fantasifull vandring i utstillingen «Drømmedryss». Med dramaformidling, dialog og ulike aktiviteter lager vi i felleskap en historie med utgangspunkt i bilder og gjenstander i utstillingen «Drømmedryss». Underveis introduseres også begreper knyttet opp mot klassisk historiefortelling slik som miljø, karakterer, handling, høydepunkt, vendepunkt og så videre.

  En absurd, mørk og humoristisk fortellerkonsert. Korte, absurde og oftest tragikomiske historier fra den russiske forfatteren Daniil Kharms, med fortellerkunstner Marianne Stenerud og komponist og musiker Eva Bjerga Haugen. Den fargerike og uforutsigbare kunstneren Daniil Kharms ble født i Russland i 1905. Regimet verken likte eller forsto kunsten han produserte, og 37 år gammel […]

Norge blir en stat. Håkonshallen var hovedbygningen i Norges første slottsanlegg. Håkonshallen ligger på området vi kaller Holmen. Dette området var i høymiddelalderen ikke bare kongens senter i Norge, men også kirkesenteret for Vestlandet. Det var på dette området, i datidens Domkirke, kroningen av de norske kongene foregikk. Her jobbet kongens administrasjon, og gjennom lovverket […]

Side 2 av 212