Familiekomedien GREGER GRINEBITER   Greger Grinebiter, hedersmedlem i Foreningen For Grinebitere, Surpomper og andre Gretne Gubber, får sitt livs utfordring i det kjeftsmellen Dordi Fuglesang flytter inn i naboleiligheten; i en heftig duell må de finne ut hvem som er den sureste av de to. Kanskje finner de ut at de ikke er […]

  Med utgangspunkt i flyktningers personlige fortellinger tar Carte Blanche for seg individuelle transitthistorier og menneskelige fornemmelser som smak, sanselighet og savn.   Flyktninger blir ofte presentert som menneskemasser som kommer i store grupper. Men for hver enkelt asylsøker er det en personlig reise fylt av egne opplevelser, valg, erfaringer, minner og savn. Selv om […]

I dette tilbudet får elevene får være med på en fantasifull vandring i utstillingen «Drømmedryss». Med dramaformidling, dialog og ulike aktiviteter lager vi i felleskap en historie med utgangspunkt i bilder og gjenstander i utstillingen «Drømmedryss». Underveis introduseres også begreper knyttet opp mot klassisk historiefortelling slik som miljø, karakterer, handling, høydepunkt, vendepunkt og så videre.

Forestillingen Peer Gynt – God’s Choice er en variasjon eller dekonstruksjon av Peer Gynt, der målet er å bruke Ibsens originale materiale for å belyse sosiale forhold i verden i dag, med hovedvekt på menneskerettigheter og spesielt på migrasjons- og flyktningsituasjonen i Europa i disse dager.

Side 1 av 212