Med syverkstedet og skoleutstillingen «Animalia» reflekterer vi over relasjonen menneske og dyr. Tema er utdødde, truede og fremtides dyrearter, teknikk er todimensjonal tegning og enkelt broderi – “tegn med tråd”.

Norge blir en stat. Håkonshallen var hovedbygningen i Norges første slottsanlegg. Håkonshallen ligger på området vi kaller Holmen. Dette området var i høymiddelalderen ikke bare kongens senter i Norge, men også kirkesenteret for Vestlandet. Det var på dette området, i datidens Domkirke, kroningen av de norske kongene foregikk. Her jobbet kongens administrasjon, og gjennom lovverket […]

Side 3 av 3123