Tidsrom:

16.08.2017 - 22.06.2018

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Samfunnsfag

Ei omvising med fokus på dei sosiale, økonomiske og kulturelle endringane i perioden 1850-1980.

Elevane ser først filmen «Det var ein gong ein fabrikk…» som fortel fabrikken og Salhus si historie, deretter blir det omvising i Salhus Tricotagefabrik (1859-1989) med fokus psalhus-logoå den industrielle revolusjonen og overgangen frå bondesamfunn til industrisamfunn.

Mål for opplæringa i historie er til dømes at elevane skal kunne finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Norge, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis. Dei skal og kunne drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid.

Varighet: ca. 1t og 30 min / Opp til 30 elevar + lærar

Arrangementet er utgått.