Tidsrom:

08.01.2018 - 20.06.2018

Pris:

Gratis for skoleklasser

Klassetrinn:

  • Barnehage
  • Småskolen
  • Mellomtrinnet
  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk
  • Norsk
  • RLE
  • Samfunnsfag

Norge blir en stat.

Håkonshallen var hovedbygningen i Norges første slottsanlegg.

Håkonshallen ligger på området vi kaller Holmen. Dette området var i høymiddelalderen ikke bare kongens senter i Norge, men også kirkesenteret for Vestlandet. Det var på dette området, i datidens Domkirke, kroningen av de norske kongene foregikk. Her jobbet kongens administrasjon, og gjennom lovverket til kong Magnus Lagabøte Håkonsson kan vi på mange måter si at byggingen av den norske staten i høymiddelalderen var fullført.

La oss ta dere med tilbake til stedet der kong Håkon Håkonsson holdt bryllupsfest for sin sønn, Magnus, den 11.september 1261. På denne tiden hadde Norge sin største geografiske utstrekning noensinne. I kretsen rundt kongen fantes menn som hadde studert i Paris og Bologna. Her oppholdt Baron Audun Hugleikson fra Jølster seg i perioder. Til Håkonshallen kom den da 12 år gamle skotske Isabella Bruce i 1293 for å gifte seg med kong Eirik Magnusson. Isabella ble den siste dronningen i Bergen. Besøk i Håkonshallen kan gjerne kombineres med besøk i Rosenkrantztårnet og Bryggens Museum.

Håkonshallen

Arrangementet er utgått.