Tidsrom:

09.01.2018 - 20.06.2018

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Norsk
  • RLE
  • Samfunnsfag

photo2Hvorfor har Moses horn?

Avdekk glemt kunnskap og fortidens gåter!

Med fokus på kildekritikk og kontekstforståelse

vil elevene utføre praktiske oppgaver som

gir dem en spennende innføring i middelalderens

bruk av symboler. Uten kunnskap om datidens rike bruk av symboler, gester og attributter, fremstår Kirkesamlingen gjerne som

vakker, men utilgjengelig. Elevene skal lære å lese kirkekunsten. De vil bli utfordret til å

rette et kritisk blikk på kilder og på hvordan religiøse tema og symbol blir brukt i ulike

tradisjoner.

Sted: Historisk museum

Varighet: 1,5 time

 

Booking


Navn (kontaktperson)

E-post

Skole

Klassetrinn

Antall deltakere

Adresse

Kontaktinformasjon / mobilnummer

Dato / Tid