Tidsrom:

10.05.2018 - 05.10.2018

Pris:

GRATIS

Klassetrinn:

  • Mellomtrinnet
  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk
  • Naturfag
  • Norsk
  • Samfunnsfag

 

J.C. Dahl (1788-1857) var Norges første kunstmaler av internasjonal betydning og kalles for den norske malerkunstens far. I år er det 230 år siden han ble født og KODE feirer dette ved å vise den største presentasjonen av 1800-tallsmesteren på over 30 år.

Gjennom sitt kunstnerskap har Dahl vært med på å forme bildet av det norske landskapet som verdifullt og vakkert. Norsk natur er også i dag et populært motiv, som i stor grad brukes for å markedsføre landet vårt. Dahls bilder kan være viktige dokumenter som kan inspirere oss til å tenke over vårt forhold til naturen.

OMVISNING

I omvisningen snakker vi sammen om hva som kjennetegner et landskapsmaleri, om (nasjonal-)romantikken, Dahl sin malemåte og skildring av naturen. Vi ser nærmere på storslåtte utsikter, fosser og isbreer, vulkanutbrudd, skipsforlis og måneskinnsmotiver.

VERKSTED

I verkstedet jobber vi med akvarellteknikk og blyant. Gjennom nærstudier av forskjellige naturelementer fra himmel, vann eller land lager vi ulike stemningsbilder.

STED: KODE 2 (Stenersen)
VARIGHET: 2 TIMER
FAGTILKNYTNING: NORSK, KUNST OG HÅNDVERK, NATURFAG OG SAMFUNNSFAG

BESTILL PLASS FOR  5. – 7 TRINN HER

BESTILL PLASS FOR 8.-10 TRINN HER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Booking


Navn (kontaktperson)

E-post

Skole

Klassetrinn

Antall deltakere

Adresse

Kontaktinformasjon / mobilnummer

Dato / Tid