Tidsrom:

20.11.2017 - 01.12.2017

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Mellomtrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk
  • Mat og helse
  • Musikk
  • Norsk

KATTESLOTTET : FILMFORESTILLING (3. – 5.klasse)
Regissør og manusforfatter Vigdis Nielsen besøker skolen.

Til nå har over tre tusen barn i Akershus og Stavanger sett filmforestillingen KATTESLOTTET.

«Det er ikke morsomt å feire 10-årsdag alene på et nytt sted. Mia kjeder seg og utforsker nabolaget med et videokamera. Hun møter ei tøff jente i skogen bak huset og sammen følger de etter den ekle og mystiske Søppeldama. Er det sant at Søppeldama dreper kattunger?»

Ensomhet, dyrehold, vennskap, mobbing, misforståelser….. ble ivrig diskutert, og både 3. og 4.klassingene våre er nå skjønt enige om at ting ikke alltid er sånn som de ser ut…… Viktig lærdom det!

Eva Ogne, avdelingsleder Teinå Barneskole, Stavanger Kommune

MÅL / KUNSTNERISK OG FAGLIG TEMA:

Forestillingen skal gi elevene en spennende filmopplevelse, samtidig som de lærer om filmspråk og oppbygging av grøss og spenning på film.

Katteslottet er en sjangerlek basert på grøss. NFI har laget studieark om filmen og viser hvordan en kan vinkle opplegget både rundt Kunst og Håndtverk, Norsk/historiefortelling, musikk og Psykisk helse /relasjoner.

DET ELEVENE FÅR OPPLEVE

KATTESLOTTET (18 min). I en dialog med regissør Vigdis Nielsen vil en la elevene selv i etterkant oppdage /avsløre hva som gjør filmen skummel. Til slutt ser elevene noen korte scener og vi viser hvordan, kamera, lydeffekter, musikk, setdesign, lys og andre forteller-element skaper spenning. Vi viser bla hvordan vi har brukt spesielle lydeffekter, musikk og mange subjektive bilder fra Mias kamera for å skape en følelse av uhygge……, skapt en forventning av at noe skummelt vil komme til å skje.

Det er fascinerende å se hvor mange detaljer barna faktisk får med seg. Filmen kan indirekte skape tanker om utestenging, og det å være anderledes, noe en og kan utfordre elevene på. En trenger ikke gjøre noe forarbeide, men elevene vil ha utbytte av å jobbe videre med spørsmålsstillingene i NFIs studieark.

ALDER, ANTALL ELEVER OG VISNINGSTED

Katteslottet passer best for 3- 5.klasse. Det ideelle er en skoleklasse, maks 30 elever, men jeg kan og ta større grupper i egna lokale, auditorium med god lyd og blending. Maks 60 elever. Tidspunkt to siste uker i november 2017, evt andre tider kan diskuterest.

VIGDIS NIELSEN

Regissør og manusforfatter med lang erfaring fra DKS, filmworkshops og mentorarbeid for barn og ungdom. Kortfilmer brukt i DKS er bla “ Feil nummer”, «Hål i hjerta» ”Katteslottet” , «Stikk» og ”Solo”, samt fjernsynsdokumentarene «Olav H. Hauge: Den andre mannen», den internasjonale dokumentarserien «High Hopes» og ”Kampen om fjordane”. Filmene har og vært vist på en rekke festivaler. Jeg driver nå talentutvikling for bla unge skuespillere i filmworkshopen RØST i Bergen. Dialog med unge målgrupper er gøy, og gir nye tema og problemstillinger. Det blir ekstra meningsfullt viss de unge via mine forestillinger blir inspirert til å utrykke seg, enten via film eller andre utrykk.

KATTESLOTTET er tatt ut til  norske og internasjonale filmfestivaler bla. kortfilmfestivalen i Grimstad, KORT, Barnefilmfestivalen i Kristiansand, Nordiske Filmdager i Lubeck, og Olympia Filmfestival Hellas. Den er og vist som del av kortfilmpakke på kino og i barnefilmklubber.

Vigdis Nielsen , Regissør, manusforfatter, vigdis@hardingfilm.no

Prestagarden 2, 5730 Ulvik, +4790201588 , www.hardingfilm.no

Booking


Arrangementet er utgått.