Tidsrom:

18.08.2017 - 22.12.2017

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Småskolen
  • Mellomtrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk
  • Norsk

 

DRØMMEFORTELLINGER

 

I dette tilbudet får elevene får være med på en fantasifull vandring i utstillingen «Drømmedryss».

Med dramaformidling, dialog og ulike aktiviteter lager vi i felleskap en historie med utgangspunkt i bilder og gjenstander i utstillingen «Drømmedryss». Underveis introduseres også begreper knyttet opp mot klassisk historiefortelling slik som miljø, karakterer, handling, høydepunkt, vendepunkt og så videre.

Verksted
I verkstedet lager elevene sine egne figurer. Disse brukes til å iscenesette fortellinger i et spesiallaget miniatyrteater.

 

     

Drømmedryss i Kunstlab (foto Dag Fosse)

 

Aktuelle kompetansemål:
Norsk:
 Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon. Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon. Lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy.

Kunst og håndverk:Uttrykke egne opplevelser gjennom tegning. Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer. Lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette.

 

PASSER FOR: 1. – 5. TRINN
STED: KODE 4, RASMUS MEYERS ALLÈ 9
TID: TIRSDAG – FREDAG FRA KL. 9
VARIGHET: 2 TIMER
PERIODE: HØSTSEMESTER 2017
ANTALL ELEVER: INNTIL 30 PER GRUPPE
FAGTILKNYTNING: NORSK, KUNST OG HÅNDVERK

Arrangementet er fullbooket.