Tidsrom:

11.09.2017 - 08.12.2017

Pris:

Gratis for skoleklasser

Klassetrinn:

  • Barnehage
  • Småskolen
  • Mellomtrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk
  • RLE
  • Samfunnsfag

Trakerne nevnes første gang i Homers Iliaden (rundt 700 f.Kr.), og var i følge den greske historieskriveren Herodot det mest tallrike folket i verden etter hinduene. Den trakiske kulturen plasseres geografisk til området rundt Svartehavet i tidsperioden fra ca. 1000 f.Kr. til og med romertid. Den trakiske kulturen har hatt stor påvirkning på den hellenistiske kulturen og omvendt. Både Orfeus, Apollon og Dionysos er greske guder med trakisk tilknytning.

Dere får her muligheten til å oppleve gjenstander som aldri tidligere er vist i Norge! Gullskatten er bare 2 ganger tidligere vist utenfor Bulgarias grenser.

Forside

 

Vi håper mange av byens elever får anledning til å være med på omvisning hos oss!

 

 

Booking


Arrangementet er utgått.