Tidsrom:

16.04.2018 - 06.05.2018

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Småskolen
  • Mellomtrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk

Velkommen til en ny runde med Mylder!

Som vanlig har vi invitert en av byens kunstnere til å lage verkstedsdelen, som også vil være ansvarlig for å lage den avsluttende utstillingen med barnas arbeider. I år har vi invitert Åsne Eldøy til å være med på Mylder, som ble ferdig med sin master i kunst i 2017. Hun jobber med foto, installasjon og publikasjoner.

Mylder er knyttet til Fakultetet for kunst, musikk og design, UiB, sin masterutstilling i kunst, som arrangeres hvert år hos oss. I løpet av noen morsomme og hektiske uker vil Bergen Kunsthall vise eksamensarbeider av nyutdannede kunstnere, og i år kan vi presentere arbeider av 31 studenter. Hver student har over en toårsperiode fordypet seg i et kunstnerisk prosjekt, og i denne utstillingen vil vi få se resultatet av dette. Til tross for svært forskjellige måter å arbeide på, vil denne utstillingen være viktig for å kunne se hva kunstnere er opptatt av akkurat nå, og hvilken retning kunsten beveger seg mot. Her vil elevene få nærmere kjennskap til alt fra håndverkernes material-kunnskaper, ulike former for design, og billedkunstens mange kunstformer. Under omvisningen skal vi snakke om ulike måter å uttrykke seg på gjennom kunsten, og vi skal gå nærmere inn på hva det vil si å være en kunstner. Masterutstillingen gir et godt innblikk i dagens kunstsituasjon, og et spennende innblikk i hva kunstnere jobber med.

 

VERKSTED:

Dette vil bli presentert senere da Åsne Eldøy ikke har laget det ferdig ennå!

 

MÅL:

Elevene skal få nærmere erfaring med det arbeidet en kunstner gjør, og få være med i den prosessen det er å arbeide opp mot en utstilling, og ikke minst kunne se sitt eget arbeid utstilt i et gallerirom. 

Selve utstillingen Mylder 2018 vil bli avholdt helgen 05. og 06. mai!

Booking


Navn (kontaktperson)

E-post

Skole

Klassetrinn

Antall deltakere

Adresse

Kontaktinformasjon / mobilnummer

Dato / Tid