Tidsrom:

05.09.2017 - 03.10.2017

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Småskolen
  • Mellomtrinnet
  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk
  • Naturfag
  • Norsk
  • Samfunnsfag

Velkommen til trykkeverksted og omvisning

bkmdep_348_07_c  

I utstillingen får elevene se kjente og kjære Astrup motiver slik som Vårnatt i hagen, Jonsokbålet (Priselden) og Vårnatt og seljekall.

Astrup var hele livet fasinert av naturen og av fargene slik de endrer seg med årstider og tider på døgnet. Bildene hans er fargerike, energiske og fantasifulle. I flere av Astrups motiver finner vi både underlige og mystiske skapninger gjemt i  naturen. I omvisningen snakker vi om natur, naturmystikk og hvordan Astrup brukte farger og lys for å beskrive stemninger i landskapene. Vi vil i tillegg også se nærmere på noen av Astrups grafiske verk og hans spesielle trykketeknikk.

 

Trykkeverksted – Monotrykk
Etter omvisningen får elevene lage sitt eget naturbilde i monotrykk. De vil bli introdusert for trykketeknikker tilpasset alderstrinnet. Her blir det anledning til å eksperimentere med ulike redskaper og uttrykk.

 

PASSER FOR: 3.–10. TRINN
STED: KODE 4, RASMUS MEYERS ALLÉ 9
TID: TIRSDAG – FREDAG FRA KL. 9:30 -11:30 OG KL. 11-13
VARIGHET: 2 TIMER
PERIODE: 5. SEPTEMBER – 3. OKTOBER
ANTALL ELEVER: INNTIL 30 PER GRUPPE
FAGTILKNYTNING: NORSK, KUNST OG HÅNDVERK, NATURFAG

 

Aktuelle kompetansemål:

Småtrinnet:
Kunst og håndverk: Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer. Samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har visualisert natur og benytte dette som utgangspunkt for eget arbeid. Naturfag: Beskrive og illustrere hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre, og fortelle om årstider, døgn og månefaser

Mellomtrinnet:
Kunst og håndverk: Bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid. Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur. Norsk: Uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen

Ungdomstrinnet:
Kunst og håndverk: Sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to – tredimensjonal kunst. Inspirasjon fra kunstnere og kunsthistorien brukt som inspirasjon for elevenes fantasi og eget skapende arbeid i ulike materialer. Norsk: Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

 

 

Arrangementet er fullbooket.