Tidsrom:

01.09.2015 - 01.01.2020

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Småskolen
  • Mellomtrinnet
  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk
  • Samfunnsfag

Museum Vest12

Hvem var kjøpmennene som fra 16- til 1800-tallet bygde over hundre sjøboder i Sandviken? Hva fylte de lagerhusene sine med? Hvorfor ble sjøbodene i Sandviken bygget ute i sjøen, med vann på alle sider?

Vi forteller om tørrfisken, som var Bergens store handelsvare siden middelalderen, og om laftebygging og bybranner i den gamle trehusbyen. Den særpregede sjøbodarkitekturen står i fokus, og elevene får mulighet til å utforske bygningene gjennom kreative aktiviteter

Varighet ca. 1.5 timer


Samfunnsfag

4. trinn

– beskrive og kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke

7. trinn

– forklare sammenhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis

10. trinn

– presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og førte halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag

– utforske , beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet

 

Kunst og håndverk

10. trinn

– forklare hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruksjon, valg av materialer, form, uttrykk og symbolfunksjon

Navn (kontaktperson)

E-post

Skole

Klassetrinn

Antall deltakere

Adresse

Kontaktinformasjon / mobilnummer

Dato / Tid