Tidsrom:

10.09.2018 - 30.06.2019

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Mellomtrinnet

Fagtilknytning:

  • Musikk

Komposisjonsprosjektet; Vi komponerer! er en unik møteplass mellom profesjonelle utøvere og komposisjonslærere og barn og unge.

BITbarn

I Vi komponerer lar vi barn og unge utforske ny musikk. Sammen med våre komponist-utøvere Owen Weaver og Håkon Skjæret jobber elevene fram sine egne komposisjoner. I prosessen bygger vi instrumenter, tester ut musikalske elementer, utforsker lydkilder fra dagligdagse ting rundt oss, og reflekterer rundt hvilket lydmateriale som skal få komme med i den ferdige komposisjonen. Meningen er å vise frem en hel komposisjonsprosess, med alt den har ved seg av instrumentale og vokale muligheter, komponering, arrangering, improvisasjon, lek, musikkteknologi — og ikke minst formidling. Resultatet blir fremført for hele skolen, og i flere tilfeller utvider vi prosjektet til å inneholde en offentlig fremføring utenfor skolen.

Vi har erfart at:

Foto: Jon V. Eikeland

Foto: Jon V. Eikeland

  •  Deltakelse i kunstneriske prosesser utvider elevene sin forståelse av hva musikk kan være.
  •  Lytting som sanseerfaring åpner for en annen type konsentrasjon enn den elevene utvikler i en vanlig skolehverdag.
  •  Elever med læringsmessige eller sosiale utfordringer tar ofte nye og positive roller i musikalsk samspill med resten av klassen.
  •  Kollektive musikalske erfaringer styrker klassemiljøet.
  •  Opplevelsen av mestring og samhold knyttet til det å gjennomføre en konsert styrker den enkelte elev sin selvfølelse og identitet.
  •  Musisering styrker kreativitet som personlig egenskap: Evnen og viljen til å ta en sjanse.

Arbeidsformen i komposisjonsprosjektene er basert på prosessorientert læring. Det konkrete arbeidsmålet for uka er at elevene kan presentere en sterk og gjennomarbeidet musikk de selv har skapt etter fem dagers arbeid.

Håkon Skjæret og Owen Weaver er begge pedagoger og utøvere og har bred erfaring innen samtidsmusikk og musikalske ledelse.

BIT20 arbeider som oftest i ukelange skoleprosjekt hvor klassen møtes 2-3 timer pr. dag. Vi møter gjerne én klasse (25 elever) før lunsj og én etterpå. Kontaktlærerne ved skolen arbeider i forkant av prosjektet sammen med Håkon og Owen om å løse de praktiske spørsmålene og følger klassen under selve uken.

BIT20 har med en del teknologiske hjelpemidler som I-pader, kontaktmikrofoner og utstyr til å bygge instrumenter. Vi trenger et rom (klasserommet?) hvor utstyret kan stå uforstyrret gjennom prosjektet. Vi trenger også andre rom for gruppearbeid, spesielt tidlig i prosjektet.

OBS! Alle prosjekter for skoleåret 18/19 er nå booket. Prøv gjerne igjen når påmeldingen starter for 19/20!

I år har vi følgende prosjektuker, send gjerne inn tre ønsker i prioritert rekkefølge:

Uke 37 (booket)

Uke 47 (I tillegg til arbeidet i skolen presenterer elevene arbeidet sitt i Grieghallen på BIT20s konsert Glimt søndag 25.11) (booket)

Uke 10 (booket)

Uke 13 (booket)

Arrangementet er utgått.