Tidsrom:

16.10.2017 - 01.06.2018

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Mellomtrinnet

Fagtilknytning:

  • Musikk

Komposisjonsprosjektet; Vi komponerer! er en unik møteplass mellom profesjonelle komponister, utøvere og barn og unge.

BITbarn

I Vi komponerer lar vi barn og unge utforske ny musikk. Sammen med våre musikere og komponister jobber elevene fram sine egne komposisjoner. I prosessen bygger vi instrumenter, tester ut musikalske elementer, utforsker lydkilder fra dagligdagse ting rundt oss, og reflekterer rundt hvilket lydmateriale som skal få komme med i den ferdige komposisjonen. Meningen er å vise frem en hel komposisjonsprosess, med alt den har ved seg av instrumentale og vokale muligheter, komponering, arrangering, improvisasjon, lek, musikkteknologi — og ikke minst formidling. Resultatet blir fremført for hele skolen sammen med en musiker fra utøverensemblet, og i flere tilfeller utvider vi prosjektet til å inneholde en offentlig konsert utenfor skolen, og i år har vi samarbeidsprosjekter med KODE, Borealis – en festival for eksperimentell musikk og Festspillene i Bergen.

Vi har erfart at:

Foto: Jon V. Eikeland

Foto: Jon V. Eikeland

  •  Deltakelse i kunstneriske prosesser utvider elevene sin forståelse av hva musikk kan være.
  •  Lytting som sanseerfaring åpner for en annen type konsentrasjon enn den elevene utvikler i en vanlig skolehverdag.
  •  Elever med læringsmessige eller sosiale utfordringer tar ofte nye og positive roller i musikalsk samspill med resten av klassen.
  •  Kollektive musikalske erfaringer styrker klassemiljøet.
  •  Opplevelsen av mestring og samhold knyttet til det å gjennomføre en konsert styrker den enkelte elev sin selvfølelse og identitet.
  •  Musisering styrker kreativitet som personlig egenskap: Evnen og viljen til å ta en sjanse.

Arbeidsformen i komposisjonsprosjektene er basert på prosessorientert læring. Det konkrete arbeidsmålet for uka er at elevene kan presentere en sterk og gjennomarbeidet konsert med musikk de selv har skapt etter fem dagers arbeid.

Hvert prosjekt avsluttes med en konsert der elevene fremfører det de har jobbet med sammen med en musiker fra BIT20 Ensemblet.

Alle som jobber med barna er profesjonelle musikere og komponister med erfaring innen samtidsmusikk, og vi har bygget opp en solid stamme med meget kompetente musikalske ledere.

 

BIT20 arbeider som oftest i ukelange skoleprosjekt hvor klassen møtes 2-3 timer pr. dag og komponistteamet gjerne møter én klasse (25 elever) før lunsj og én etterpå. Kontaktlærerne ved skolen arbeider i forkant av prosjektet sammen med komponistene/musikerne fra BIT20 om å løse de praktiske spørsmålene og følger klassen under selve uken.

BIT20 har med en del teknologiske hjelpemidler som I-pader, kontaktmikrofoner og utstyr til å bygge instrumenter. Vi trenger et rom (klasserommet?) hvor utstyret kan stå uforstyrret gjennom prosjektet. Vi trenger også andre rom for gruppearbeid, spesielt tidlig i prosjektet.

 

I år har vi følgende prosjektuker, send gjerne inn tre ønsker i prioritert rekkefølge:

Uke 42 Booket

Uke 46 Booket

Uke 6 Booket

Uke 7 Booket

Uke 10 «Den …. skogen» (Dette prosjektet er et samarbeid med BOREALIS – en festival for eksperimentell musikk. Verket elevene lager blir fremført på BOREALIS sitt konsertsirkus søndag 12. mars)

Uke 12 Booket

Uke 21 Booket – «Det utempererte klaver» (Dette prosjektet er et samarbeid med Festspillene i Bergen. Formatet på prosjektet vil nok bli noe annerledes enn de andre prosjektene slik at de fem dagene elevene arbeider blir fordelt over en lengre tidsperiode. Dette avtaler vi direkte med skolen som gjør prosjektet. Verket elevene lager blir fremført på Torgalmenningen under Festspillene.)

 

Booking


Arrangementet er utgått.