Tidsrom:

25.08.2017 - 16.06.2018

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Kroppsøving
  • Musikk

Danser og dansepedagog Veronica Thorseth holder et todelt dansepedagogisk opplegg:
a) Foredrag om mangfoldet innenfor dans med bilder, demonstrasjon og videofremvisning.
b) Workshop med fokus på pust, bevegelse og rom.

Elevene jobber i par eller grupper med begge pedagoger. Dansepedagogen vil senest tre uker før workshopen sende skolen et spørreskjema om dans som elevene fyller ut og sender tilbake til pedagogen før skolebesøket, eller når pedagogen kommer til skolen.

Foredrag: 45 min., maks 60 elever
Workshop: 90 min., maks 30 elever
Praktiske behov: Videoprosjektor, gymsal med musikkanlegg som lett kan kobles til mobil/laptop (mini jack).

Arrangementet er fullbooket.