Bergendal Barneboogie Band startet opp i forbindelse med en barnelørdag ved Bergendal Gård i mai 2017. Haldis Bårdsen mottok et ønske fra Kulturkomiteen ved gården om å lage et arrangement som kunne inkludere flest mulig barn i både førskole- og småskole -alder. Med den brede erfaringen Haldis har i fra musikalsk arbeid med barn, formet […]