Vegard Markhus er forfattar, illustratør og lærar. Når han kjem på forfatterbesøk, tek han med seg både bok, tusj og gitar. Besøket tek utgangspunkt i biletboka Ei kjedeleg bok frå 2017. Gjennom samtale vil forfattaren og elevane fundere over kva som er kjekt og kjedeleg, og elevane får lære ein ny song om dette. Vi vil lese Ei […]