Tidsrom:

27.08.2019 - 05.12.2019

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Mellomtrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk
  • Samfunnsfag

«Bydetektivene slår til!»

Kl. 10.00, avslutning kl. 13.00

Hva er en by?

Hva gjør Bergen til en by?

Målet er at barna skal bli kjent med sin egen by og utvikle kunnskap om byens kulturhistoriske og estetiske ressurser. Programmet går inn i flere fagområder; billedkunst, skulptur, arkitektur, lokalkunnskap, nærmiljø og samfunnskunnskap.

Barna skal lære å SE sine omgivelser, bekrefte deres egne erfaringer og gi dem nye erfaringer med byen.

Barna får gjennom hele dagen nøkler til å løse oppgavene og knagger til å henge kunnskapen på. Elevene arbeider aktivt både i samtale, verksted og oppgaveløsning.

Inne på Barnas kulturhus har vi samtale og verkstedsaktiviteter knyttet til temaene by, byhistorie og arkitektur. Elevene ser på bilder av byen, detaljer, de får kjenne og ta på elementer som dråpeskifer og vindusknekt.

Vi ser på Scholeusstikket, det eldste bildet vi har av Bergen (ca 1580)

Her kan vi finne mye informasjon om hvordan byen så ut på den tiden.

Gjennom veksling av samtale og praktiske oppgaver, gruppearbeid (konstruksjon med klosser/pinner/sammenføyning og stabilitet) og individuelt arbeid får vi elevene til å se og til å utforske det de ser. Elevene blir oppmerksomme på detaljenes betydning og hvordan man kan lese omgivelsene.

Med utgangspunkt i det konkrete, i det en ser og erfarer, utvikler man kunnskap om byen og dens arkitektur.

Elevene blir etter aktivitetene inne bydetektiver og drar ut i byen for å lete etter spor, spor etter dramatiske hendelser, spor av arkitektur og byrom, dekor på husene. Det kan varierer hva vi leter etter, men det dokumenteres ved hjelp av tegning.

Bergen sentrum byr på trehusbegyggelse og monumentale byggverk i stein.

Ved å være tilstede i byen, ta på den, se, lukte og høre opplever de byen med hele seg.

Løype for byvandringen legges enten i nærheten av Barnas Kulturhus eller videre ut i byen.

 

Et verktøy til bruk gjennom dagen er «arbeidsarket».OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dette arbeidsarket inneholder informasjon ved hjelp av tekst og foto, her er det også plass til elevenes skisser.

Arket er også tenkt til etterarbeid på skolen og fungerer som en oppsummering av dagen.

 

 

 

 

«Middelalderbyen»

Kl. 10.00 avslutning kl. 13.00

Byen Bergen grodde frem på østsiden av Vågen, der havneforholdene var gunstigst.

Lenge var byen konsentrert i området vi kaller Bryggen. Bygningene som står her i

dag er fra etter brannen i 1702. Gjenreisningen på 1700-tallet skjedde imidlertid på

tradisjonelt vis, husene er laftet, de står med gavlen mot sjøen, organisert i lange

rekker – gårder. Dette er en bystruktur som arkeologene kan spore helt tilbake til

middelalderen og byens tidligste tid.

Spørsmål som tar utgangspunkt i det vi ser og elevenes erfaringer setter i gang en

dialog der elever og underviser sammen kan finne ut av hva murene forteller om

steinbrudd, håndverk og stilimpulser.

 

I middelalderen ble det bygget i stein og i tre

For å studere bebyggelsen i Bergen bruker vi Scholeusstikket

fra 1580-årene. Det er det eldste bildet vi har av Bergen, og elevene har det i

arbeidsarket sitt. På bildet ser elevene at mange kirker, samt militære og kongelige

anlegg ble bygget i stein, mens tre dominerte som byggemateriale i resten av byen.

Et byggesett gjør elevene kjent med laftekunsten, og med husene som bygges lager

vi en modell av Bryggen. Den tette bystrukturen elevene lager, blir utgangspunkt for

en fortelling om handel, branner og gjenoppbygging.

Arbeidsmåte

Undervisningsopplegget varer i tre timer og vi legger vekt på at undervisningen skal

være variert i oppgaver og tempo. Et verktøy til bruk gjennom dagen er

”arbeidsarket”. På arbeidsarket har vi samlet informasjon i form av bilder og tekst,

her er det også plass til elevenes skisser, kommentarer og svar på oppgaver. I

arbeidsarket holdes kunnskapen fast og inspirer til videre arbeid på skolen.

Undervisningen er bygget opp med en veksling mellom samtale og praktiske

oppgaver, gruppearbeid og individuelt arbeid. Målet med undervisningen er å få

Elevene til å se og til å utforske det de ser. Elevene blir oppmerksom på detaljenes

betydning og hvordan man kan lese omgivelsene. Med utgangspunkt i det konkrete, i det vi ser og erfarer, utvikler vi vår kunnskap om arkitekturen og byen

29

Arrangementet er utgått.