Tidsrom:

26.03.2019 - 29.03.2019

Pris:

Fri entré

Klassetrinn:

 • Mellomtrinnet
 • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

 • Kunst og håndverk
 • Musikk

For grunnskolen i Bergen, 5.-10. klasse med Ole Hamre og
Sjøforsvarets musikkorps (SFMK)

 • Musikk og audiovisuell tilrettelegging: Ole Hamre
 • Musikalsk arrangør/tilrettelegger for SFMK: Reid Gilje
 • Dirigent: Reid Gilje

 

DATOER og TID:

 • Tirsdag 26. mars, 2019: kl. 10:15 og kl. 12:00
 • Onsdag 27. mars, 2019: kl. 10:15 og kl. 12:00
 • Torsdag 28. mars, 2019: kl. 10:15: og kl. 12:00
 • Fredag 29. mars, 2019: kl. 10:15 og kl. 12:00

VARIGHET:
ca. 35 minutter.

 • STED:
  Lungegaarden kulturarena, store studio i tidligere NRK-bygg på Minde.

 

Folkofonen for barn og unge 2019

Et utvidet musikk- og lydunivers – kjent og ukjent
Dette prosjektet tar sikte på å la barn bli kjent med musikk fra et relativt ukjent musikalsk univers via et
musikk- og lydunivers de allerede kjenner, det vil si både gjennom og med utgangspunkt i det
musikkuniverset og de lydene de allerede kjenner og er fortrolige med. Tanken er at dette skal bidra til å
redusere terskelen for barn og unge for å forholde seg til klassisk musikk og korpsmusikk, samt å inspirere
til å tenke på hva musikk er på en annen måte, samt å skape egen musikk.

Hverdagens lyder
Prosjektet tar utgangspunkt i det lyduniverset barn allerede befinner seg i og er omgitt av i det daglige.
Dette kan være den musikken de aktivt hører på, som de er fortrolige med og identifiserer seg med, men
også helt andre lyder og musikk som preger deres tilværelse, det være seg hjemme, på skolen, på fritiden
eller andre steder der de ferdes. Lydene speiler barnas identitet, denne komme til syne og bli hørt og kan
bidra til å høyne deres musikalske og lydlige bevissthet.
Egne opptak
Barn oppfordres til å registrere og dokumenterer sitt eget lydunivers. De kan gjøre rene lydopptak eller å
filme, det være seg musikken de hører på og liker eller andre lydkilder. De oppmuntres også til å gjøre
opptak av sin egen og andres stemmer i ulike uttrykk, og ellers på ulike vis å lage lyder de syns er
morsomme, interessante eller er nysgjerrige på, foruten lyder de identifiserer seg med, uansett hvor de er,
hvordan de lages og hvem som lager dem.

Ole Hamre har i mange år hatt et audiovisuelt kunstformidlingsprosjekt kalt Folkofonen. Barnofonen
bygger på dette mangeårige arbeidet. Folkofonen er et teknologisk audiovisuelt kunstformidlingsinstrument.
Det spiller av lyder og video av innsamlet og samplet materiale. I alle Folkofon–prosjektene har
stemmen og lyder fra et mangfold av befolkningen, fra statsministre til tiggere på gaten bidratt til
prosjektet. I dette prosjektet, er det materialet innsamlet fra grunnskolebarn som utgjør de lydlige,
musikalske og visuelle byggesteinene.
Dette danner utgangspunkt for musikken Barnofon-musikken Ole Hamre skriver for anledningen og for
Sjøforsvarets musikkorps’ janitsjarensemble, stående av 27 stk. profesjonelle musikere. I tillegg vil korpset
framføre musikk som også bidrar til de pedagogiske aspektene nevnt ovenfor. Under selve framføringen
vil barna aktiveres på ulike vis.

BARNOFONEN 2019 – FORARBEID

Oppdage og legge merke til lydene som omgir oss
Alle bes å legge merke til de lydene som omgir dem i deres ferd gjennom hverdagen, fra de står opp om morgenen,
går på badet, kler på deg, spiser frokost og gjør seg klare til å gå på skolen, langs skoleveien, på buss og bane, i bil,
lytte til lyder som er tilstede i løpet av skoledagen, på selve skolen, på vei hjem igjen, på fritiden i all slags aktiviteter,
på kvelden hjemme. Fint om alle noterer noen av de lydene de støter på gjennom en hel dag og gjerne prøver å
beskrive noen av disse.
Samle sammen lyder
I tillegg bes alle, som har mulighet til det, om å gjøre opptak på telefonen sin, eller via annet opptaksutstyr, av den
fineste lyden de har hørt i løpet av en dag.

Istedenfor, eller i tillegg, kan de ta med seg gjenstander som har en fin lyd, en lyd de liker eller er fascinert av. Det
kan være hva som helst, lyden av en elektrisk tannbørste, to glass som klinkes mot hverandre, klangen av en
brusboks som åpnes eller slås på osv., osv.

Ved å benytte en musikk-app som kan lastes ned på en smart-telefon eller et nettbrett oppfordres hver klasse til å
lage musikk med de lydene som er samlet inn/tatt opp/samplet.

Grunnleggende innovasjonstrening
Hensikten er å trene opp en forståelse for at all lyd kan oppfattes som estetikk. Dette arbeidet trener evnen til å
høre og fange opp eksisterende lyder og lytte til dem som mulig musikk, og dermed betrakte dem som musikalske
elementer. Lydene eksisterer, men har ikke blitt hørt eller lyttet til som potensiell musikk.

Gjennom slikt lytte- og innsamlings- og bearbeidingsarbeid utøves det god innovativ trening. Evnen til å være kreativ
og innovativ vil være en viktig og avgjørende kompetanse for fremtiden. Innovasjon (inventio) slik Platon forsto det
er å oppdage, å finne noe nytt i det som allerede eksisterer.

Lytte og se
Alle bes også å se på og høre på disse opptakene av Ole Hamres tidligere prosjekt, Folkofonen:
Ja, vi elsker: http://sfmk.no/javielsker
Lyden av Haukeland: http://sfmk.no/lydenavhaukeland
Statsbyggfolkofonen: http://sfmk.no/statsbyggfolkofonen
Den gode reisen: http://sfmk.no/dengodereisen

BARNOFONEN 2019 – ETTERARBEID

Evaluering
Tilbake på skolen ønsker vi at dere i klassen diskuterer og vurderer konsertopplevelsen helt åpent og lar barnas
assosiasjoner og tanker flyte fritt.
Hverdagens lydunivers
Bruk konsertopplevelsen og barnas tilbakemelding i den videre musikkundervisningen til å snakke om lyd og musikk.
Har de blitt mer bevisst hverdagslydene vi omgir oss med? Synes de at de kan brukes som musikk? Har de blitt mer
interessert i musikk de ikke kjente fra før?

Koble dette til en bevisstgjøring av lyd og musikk! Oppmuntre til en aktiv lytting til ulike former for musikk og til å
legge merke til hverdagens lydunivers. Spill musikk som utfordrer et tradisjonelt musikalsk lydunivers. Øv på å skille
og identifisere ulike typer lyder og hvordan de kan brukes eller faktisk brukes i en musikalsk sammenheng. Spør
underveis om elevene gjenkjenner hverdagslyder i de musikalske univers de er fortrolige med.

Komponering
Diskuter hvordan lydene kan brukes til å komponere med. Elevene kan deles i grupper og finner instrumenter eller
lyder som de vil bruke til den musikk vil lage, for eksempel de lyder de har innhentet selv, gjerne i kombinasjon med
annen musikk. De kan godt ta utgangspunkt i noe de har hørt, en fortelling, en historie, et eventyr eller i hendelser,
episoder som de ønsker å formidle noe rundt. Fint om de deretter fremfører dette for resten av klassen.

 

SJØFORSVARETS MUSIKKORPS (SFMK)

Sjøforsvarets musikkorps (SFMK) er en sentral aktør i kulturlivet på Vestlandet. Korpset,
med sine 27 høyt kvalifiserte, profesjonelle musikere løser nær sagt alle typer oppdrag, i alle
sjangre, alle ukedager, alle tenkelige og utenkelige steder i all slags vær – og alltid i uniform.
I over to hundre år har SFMK virket i Bergen by. I 2008 ble korpset kåret til Årets utøver av
Den norske komponistforening; i 2010 fikk Peter Szilvay, korpsets tidligere kunstneriske
leder denne prisen sammen med Ingar Bergby, korpsets nåværende kunstneriske leder. I
2016 ble Kulturrådets ærespris tildelt Forsvarets musikk for deres uvurderlige betydning for
norsk kulturliv gjennom 200 år.
SFMK har rik erfaring med musikalske prosjekt for barn. Korpset har tidligere
presentert Dyrenes karneval, som ble gjennomgangsfigur i en NRK Norge Rundt-sending, i
tillegg til et Astrid Lindgren– og Torbjørn Egner-program, foruten Fenix og tjuven, Hans og
Grethe og Peter og Ulven. Tilbakemeldingene fra barn, lærere og foreldre har alltid vært
overstrømmende positive og svært begeistrede.

Navn (kontaktperson)

E-post

Skole

Klassetrinn

Antall deltakere

Adresse

Kontaktinformasjon / mobilnummer

Dato / Tid