Tidsrom:

30.09.2019 - 08.11.2019

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Småskolen

Fagtilknytning:

  • Engelsk
  • Fremmedspråk / språklig fordypning
  • Kroppsøving
  • Kunst og håndverk
  • Norsk
  • RLE
  • Samfunnsfag

FORESTILTE FREMTIDER 

Skolebesøk til Bergen Assembly

Småskolen

Mandag–fredag, 10–12 (etter opplegget er ferdig, er det god plass på Belgin for å spise matpakke)

Oppmøtested: Belgin, Rasmus Meyers allé 3, 5015 Bergen

Kontakt:  daniela@bergenassembly.no

Telefon: 4596690


Bergen er hvert tredje år vertskommune for de offentlige arrangementene til Norges største og mest internasjonale samtidskunstprosjekt, Bergen Assembly. Vi har utviklet et omfattende formidlingsprosjekt som gir kommunens skoleelever opplevelser av internasjonal samtidskunst på høyt nivå.

Bergen Assembly inviterer derfor skoler i Bergen og omegn til å besøke årets utstilling, Actually, the Dead Are Not Dead.

Besøkene organiseres av profesjonelle formidlere som del av Den kulturelle skolesekken, og vi ønsker to ulike aldersgrupper velkommen samtidig, henholdsvis barneskole (6–8 år) og videregående (17-19 år).

Etter introduksjonen av Bergen Assembly og utstillingen deles de to klassene inn i mindre grupper, der hver gruppe består av elever fra begge klassetrinn.

Forestilte Framtider foregår midt i et visningsrom, omgitt av kunst. Hvordan kan kunst hjelpe oss å forestille oss framtiden? Kan kunst få oss til å forme tanker rundt verden i dag? Hver gruppe samarbeider i utstillingen på tvers av aldersgruppene, og oppfordres til å begi seg inn i fortiden og framtiden ved hjelp av tankeeksperimenter – til det som ikke er mer, og det som ikke ennå er. På en måte representerer barneskoleelevene det som elevene på videregående engang var, og de eldre elevene er eksempler på hva de yngre kan komme til å bli. Sammen skal de så bruke sine ulike verdenssyn til å reflektere over problemstillinger inspirert av forskjellige kunstverk i utstillingen. Idéene som dukker opp samles i form av tegning, tekst, bevegelse og handling. Gjennom denne prosessen ønsker vi å stimulere elevene til å delta i filosofiske diskusjoner i hjemmet og på skolen i tiden som følger.

Formidlingsopplegget knytter seg til både samfunnsfag og norsk, og utfordrer kreativiteten på kryss av mange fagfelt. Det legges vekt på språkferdigheter, etiske dilemma og kulturmøter i hvert 2-timers opplegg.

Formidlingsteam: Thea Haug, Ida Mari Njie Rølvåg og Mónica Sainz Serrano

Formidlingsledere: Daniela Ramos Arias og Stacy Brafield

 

Arrangementet er utgått.