Tidsrom:

05.01.2015 - 19.06.2020

Pris:

Gratis for skoleklasser

Klassetrinn:

  • Småskolen
  • Mellomtrinnet

Fagtilknytning:

  • Samfunnsfag

Bronsealderen er en spennende epoke med store omveltninger. Jordbruket erstatter jakt og fiske som viktigste levevei. Man rydder åker og eng, og bygger langhus. Metallet blir tatt i bruk, både til våpen, redskaper, smykker og statusgjenstander. Ulltøy erstatter skinn som bekledning. Helleristninger forteller om tro og forestillinger. Undervisningsopplegget belyser disse faktorene gjennom praktiske aktiviteter:

Avtegning av helleristninger fra steinplater. Elevene får med seg bildene.

Støping av bronsealdersmykker i tinn, på tidsriktig måte i klebersteinsform (det er for krevende å bruke bronse, men tinn er jo en komponent i bronse). Elevene får med seg smykkene.

Gjennomgang av våpen, redskaper og drakter fra bronsealderen. Noen elever blir kledd opp for å vise hvordan bronsealdermenneskene så ut.

Vi har også flere aktiviteter til å variere oppleggene. F.eks. kan må få prøve funksjonelle bronseøkser. Pil og bue var fremdeles det viktigste våpenet. Aktiviteter fra dette opplegget kan også fint kombineres med aktiviteter fra steinalder- eller jernalderopplegget vårt, dersom man ønsker å belyse overgangen fra en periode til en annen.

Varighet ca 2 1/2 time (inkludert matpause). Tidsrammen kan tilpasses noe. Dette er et helårstilbud, men deler av opplegget finner sted utendørs og i uoppvarmede hus, så vi anbefaler å kle seg etter været.

Bybane eller buss til Lagunen, og buss 60, 61 og 64  fra Lagunen.

Arrangementet er utgått.