Festningsmuseet har et godt utprøvd opplegg for skoleklasser, med oppgavehefter (med fasit til lærer) og dyktige omvisere. Se i brosjyren for nærmere beskrivelse. Ring 55 54 63 87 dersom spørsmål. Velkommen 🙂 BFM BROSJYRE 2016