Vi rigger opp utstilling på din skole. Ustillingen kan stå 1-3 dager, og elevene guides gjennom i grupper på 10-20 stk. Varighet: rundt 2 skoletimer avhengig av hva som inkluderes. Koronaoppdatering: Opplegget overholder smittevernreglene. Vi kan holde avstand mellom utøver og publikum og publikum i mellom.

Nyhetene folket mottar fra kreftlaboratoriet tenderer å være sensasjonelle og regelrett villedende. Uavhengig av hva forskeren selv måtte hevde presenterer media ethvert funn som «løsningen på kreftgåten», selv om en potensiell pille er minst 25 år frem i tid, etter tre nivå med kostbare pasientstudier. Alternativt fungerer bare «kuren» på en begrenset gruppe pasienter. Man vet ikke nødvendigvis i forkant hvilke pasienter som vil ha glede av behandlingen eller ikke. Pasienthistoriene i avisen er regelrette røverhistorier der helsemyndighetene er skurken som nekter bruke opp budsjettet på et overpriset vindundermiddet. Mens pasientene kjemper om én ekstra måned å leve, men til hvilken pris? Hva om livskvaliteten på den ekstra måneden er under all verdighet? Du fortjener innsyn i kreftcellens oppførsel og strategi slik at du forstår hva forskningen står opp mot.