Tidsrom:

31.08.2019 - 14.06.2020

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

 • Småskolen
 • Mellomtrinnet
 • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

 • Kroppsøving
 • Musikk
 • Norsk

To dansarar og ein spelmann på hardingfele let elevane ta del i ei reise i lokale dansetradisjonar frå Hordaland. Dei vil få kjenneskap og eigarskap til rytmar og rørsler i lokal folkedans og folkemusikk. Målet er å utfordra og inspirera elevane. Det vert springar, halling, tretur og songdans.

Fokuset vil vere aktiv deltaking, men elevane vil også få sjå instruktørane dansa. Med utgangspunkt i tradisjonen skal elevane få utfolde seg.

 

Varighet på ein verkstad: 45 minutt

Stad for gjennomføring: På skulen, i eit stort klasserom ev. gymsal
Ønska tal elevar pr verkstad: omlag 25 elevar pr hending (kan gjerne ha fleire hendingar per skule).

Opplegget passar fint inn med gymnastikk og musikkfaget og famnar over eit breidt utval av kompetansemåla etter 4., 7. og 10. trinn, men då særleg:

4, trinn:

 • dansa eit utval norske og internasjonale folkedansar
 • framføra song, spel og dans i samhandling med andre
 • improvisera dans og rørsle og samtala om korleis dans kan illustrera musikken
 • kjenna att norsk og samisk folkemusikk og folkemusikk frå andre kulturar
 • leika og vera med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon vert utfordra
 • utforska, leika og uttrykkja seg med rørsler til ulike rytmar og musikk
 • vera med i songleikar og enkle dansar frå ulike kulturar

7. trinn:

 • framføra songar og viser frå eldre og nyare tid
 • kunna nokre norske dansar og dansar frå andre land
 • diskutera særtrekk ved kunstmusikk, norsk og samisk folkemusikk, folkemusikk frå andre land og rytmisk musikk
 • utføra varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling
 • eksperimentere med kroppslege uttrykk og danse enkle dansar frå ulike kulturar

10. trinn:

 • trena på og utøve dansar frå ungdomskulturar og andre kulturar, og saman med medelevar skape enkle dansekomposisjonar
 • diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk og gjøre rede for egne musikkpreferanser
 • skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter
 • uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare
 • trena på og utøva dansar frå ungdomskulturar og andre kulturar, og saman med medelevar skapa enkle dansekomposisjonar

Forarbeid vil vera gjennomgang av tema. Fokus under hendinga vil vere verkstad, slik at elevar og lærar får eit grunnlag for vidare utforsking av folkedans. I etterarbeidet kan ein bruke dansekompaniet Frikar sitt nettkurs og Noregs Ungdomslag sitt undervisningsopplegg: http://www.folkepedia.no

Arrangementet er fullbooket.