Tidsrom:

01.01.2018 - 01.01.2020

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Småskolen

Fagtilknytning:

  • Naturfag
  • Samfunnsfag

De_syv_hav

Hvordan kan badeender lære oss om verdenshavene?

Det aller meste av jorden er dekket av hav, og vi ser nærmere på noen av havets hemmeligheter.

I undervisningsopplegget «De syv hav» blir elevene introdusert for verdenshavene, og vi ser på hvordan havstrømmer binder havet sammen. Vi begynner inne i utstillingen vår «Verden under vann», hvor barna selv får lov til å være med og utforske. Etterpå går vi ut i fjæren og ser litt på hvilke dyr og planter som lever i sjøen. Kle dere derfor etter været.

I fjæren ser vi også etter det som ikke hører til der, kanskje finner vi noe søppel flytende rundt? Hvordan havner søppel i vannet, og hvilke skade kan søppel gjøre?

Varighet ca. 1.5 timer


Undervisningopplegget berører kompetansemål:

2. trinn

Naturfag

– gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder, og sortere dem i grupper.

– Gjennomføre aktiviteter i næromådet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig.

– stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen.

 

4. trinn

Samfunnsfag

– setje namn på og plassere landa i Norden, verdshava og verdsdelane og finne geografiske nemningar på kart Naturfag

– fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger

– praktisere kildesortering, og diskutere hvorfor kildesortering er viktig

– beskrive hva som må gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgskull framferd i naturen

Navn (kontaktperson)

E-post

Skole

Klassetrinn

Antall deltakere

Adresse

Kontaktinformasjon / mobilnummer

Dato / Tid