Tidsrom:

01.01.2019 - 31.01.2019

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

Fagtilknytning:

Fabrikkomvising med fokus på dei sosiale, økonomiske
og kulturelle endringane i perioden 1850-1980.

Dei fyrste tekstilarbeiderne ved Salhus Tricotagfabrik

Elevane ser først filmen «Det var ein gong ein fabrikk…» som fortel fabrikken og Salhus si historie, deretter blir det omvising i Salhus Tricotagefabrik (1859-1989) med fokus på den industrielle revolusjonen og overgangen frå bondesamfunn til industrisamfunn. Omvisinga føl den gamle produksjonslina og elevane får innsikt i korleis klede blir skapt. Fleire maskinar blir demonstrert i løpet av omvisinga.

For ungdomsskule og vidaregående skule.


Max antall elever

Opp til 30 elevar + lærar


Varighet

ca. 1t og 45 min

Arrangementet er utgått.