Tidsrom:

01.09.2020 - 18.12.2020

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Mellomtrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk
  • Norsk
  • RLE
  • Samfunnsfag

Evig liv – Det gamle Egypt :

Bli med og avslør det gamle Egypts hemmeligheter!

Horus_eye

I utstillingen «Evig liv» venter mumier, shabtier og

skarabéer. Hva kan disse gjenstandene fortelle oss om

egypterne og deres håp om et evig liv?

 

Undervisningsopplegget passer best for klasser som har

jobbet med Egypt.

Målgruppe: 5 klasse, men kan tilpasses hele mellomtrinnet.

Varighet: ca. 3 timer.

Antall: max 30 elever i følge med lærer

Sted: Historisk museum

 

Navn (kontaktperson)

E-post

Skole

Klassetrinn

Antall deltakere

Adresse

Kontaktinformasjon / mobilnummer

Dato / Tid