Tidsrom:

27.05.2019 - 11.08.2019

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Barnehage
  • Småskolen
  • Mellomtrinnet
  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk

Mari Slaattelid (f. 1960) er en av Norges mest anerkjente malere, og har siden 90-tallet hatt en rekke utstillinger nasjonalt og internasjonalt. Hun har sin utdannelse fra Statens kunstakademi i Oslo og Vestlandets kunstakademi, og bor i dag i Oslo.

Alle maleriene i utstillingen er nye, og produsert spesielt til Festspillutstillingen. Til forskjell fra mange kunstnere innenfor maleri som jobber konsentrert med en spesifikk side ved maleriet, er det vanskelig å sette Slaattelid i tilsvarende bås. Hun utforsker alle sidene ved maleriet, og beveger seg gjerne fra det konseptuelle til det rent håndverksmessige. Alle disse tingene vil vi snakke mer om i omvisningen.

Maleriet skal være i åpen dialog med samfunnet utenfor, ifølge Slaattelid, noe som ikke er så enkelt når det gjelder maleriet. Det stilles som oftest ut på museer og i kunstinstitusjoner, mens kunst vi møter ute, som skulpturer, utsmykninger og gatekunst, er vi alle i dialog med på en eller annen måte. Men likevel er det nok maleri som medium de fleste tenker på når man snakker om kunst, og er det de fleste føler er lettest å bli klok på i den litt rare kunstverden. Men kanskje det ikke er så enkelt likevel? Det blir spennende å høre med kunstneren hvordan hun vil at maleriene hennes skal snakke til oss.

 

VERKSTED: Elevene skal arbeide med et bilde som skal være både abstrakt og figurativt, to begreper vi vil gå nærmere inn på under omvisningen i utstillingen. Ulike metoder kan brukes, slik som vann-maling, tegning, fettstifter, m.m.

MÅL: Gi elevene kunnskaper om maleriet som egen sjanger.

Navn (kontaktperson)

E-post

Skole

Klassetrinn

Antall deltakere

Adresse

Kontaktinformasjon / mobilnummer

Dato / Tid