Tidsrom:

05.01.2015 - 19.06.2020

Pris:

Gratis for barnehager og skoler

Klassetrinn:

  • Barnehage
  • Småskolen
  • Mellomtrinnet
  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Samfunnsfag

Hordamuseets friluftsmuseum har flere gamle trehus i vakkert kulturlandskap, som er en god ramme for å lære om livet i gamle dager, enten man er liten eller stor. Omvisning i kombinasjon med praktiske aktiviteter i og omkring de gamle husene, gir innblikk i tidligere generasjoners hverdagsliv. Oppleggene kan tilpasses både barnehager, småskole, mellomtrinn, ungdomstrinn og flere linjevalg ved videregående skoler. Her er eksempler på hva man kan gjøre:

Baking av klapsekaker eller flatbrød (etter ønske, samt avhenging av alder på barna).

Karding og spinning av ulltråd på håndtein. Læring om tekstilarbeid og -tradisjoner.

Gårds- og husarbeid, som slått, vannbæring, klesvask, vedhogst, trearbeid/spikking mm (avhengig av alder og årstid).

Båtbygging og andre maritime aktiviteter, i tilknytning til omvisning i Båthallen. I sommerhalvåret har vi også båter på sjøen (spesielle betingelser).

Gammeldags skoletime med skjønnskrift med penn og blekk mm.

Omvisning i husene, som kan vinkles mot byggeskikk, boforhold, levekår mm (tilpasset alder/tema).

Hordamuseet har også en fast utstilling om livet i eldre tid, i tillegg til en båthall med mange gamle båter. Det vakre uteområdet er i seg selv verdt et besøk.

PS: Hordamuseet ligger like ved gården til Stend Videregående skole og er samlokalisert med Hordaland Teater. En kan godt kombinere flere tilbud i samme område, som gårdsbesøk og teater, men da må en gjøre separate avtaler.

Navn (kontaktperson)

E-post

Skole

Klassetrinn

Antall deltakere

Adresse

Kontaktinformasjon / mobilnummer

Dato / Tid