Tidsrom:

01.01.2020 - 31.05.2020

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Småskolen
  • Mellomtrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk

På mange av Bergens skoler og i de forskjellige bydelene finner vi offentlige kunstverk. Kunstverk som vi passerer og ser hver dag, men som vi ikke alltid vier den store oppmerksomheten. Gjennom vårt formidlingsprogram ønsker vi å gi elevene mulighet til å gjenoppdage disse kunstverkene, gjennom presentasjon og samtale, praktiske øvelser og lek. Formidlingsopplegget vil være skreddersydd til hver enkelt skole, og tar utgangspunkt i kunsten på skolen eller i nærområdet.

Praktisk gjennomføring
Sted og lokale: på skolen, vanlig klasserom, ev. utendørs
Omfang: hvert tilfelle er på 1,5 timer (to skoletimer)
Antall elever: maks 15 per gruppe (helst ikke flere enn 12)
Utstyr på skolen: standard formingsutstyr (penner, papir, sakser, limstift)

Arrangementet er fullbooket.