Tidsrom:

17.08.2020 - 17.12.2020

Pris:

Gratis for skoleklasser i følge med lærer

Klassetrinn:

  • Barnehage
  • Småskolen
  • Mellomtrinnet
  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk
  • Norsk
  • RLE
  • Samfunnsfag

I september 1261 ble Håkonshallen innviet. Nesten 2000 gjester var samlet på slottet da Magnus Håkonsson feiret bryllup med den danske prinsessen Ingeborg Eriksdatter

Navn (kontaktperson)

E-post

Skole

Klassetrinn

Antall deltakere

Adresse

Kontaktinformasjon / mobilnummer

Dato / Tid