Tidsrom:

14.01.2020 - 11.03.2020

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Norsk
  • RLE
  • Samfunnsfag

photo2Hvorfor har Moses horn?

Avdekk glemt kunnskap og fortidens gåter!

Med fokus på kildekritikk og kontekstforståelse vil elevene utføre praktiske oppgaver

som gir dem en spennende innføring i middelalderens bruk av symboler. Uten kunnskap om

datidens rike bruk av symboler, gester og attributter, fremstår Kirkesamlingen gjerne som vakker,

men utilgjengelig. Elevene skal lære å lese kirkekunsten. De vil bli utfordret til å rette et kritisk blikk på kilder og på hvordan

religiøse tema og symbol blir brukt i ulike tradisjoner.

Sted: Historisk museum

Varighet: 1,5 time

 

Arrangementet er utgått.