Tidsrom:

20.01.2020 - 18.01.2020

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Mellomtrinnet

Fagtilknytning:

  • Naturfag

Museum Vest11

Flo og fjære gjør at dyrene og plantene som lever i fjæren må være ekstremt godt tilpasset de varierende forholdene. Konkurransen om plass og mat er knallhard. I «Kampen for tilværelsen» lærer vi å kjenne igjen noen dyr og planter i fjæren, og hvordan de er tilpasset livet i havet.

Vi begynner inne, men går også ut og utforsker fjæren. Kle dere derfor etter været!

Varighet ca. 1.5 timer


Undervisningsopplegget berører kompetansemål:

7. trinn

Naturfag

– beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk

Arrangementet er utgått.