Tidsrom:

09.09.2019 - 10.11.2019

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk
  • Norsk
  • RLE
  • Samfunnsfag

Kolonialisme – Hva er egentlig det?

Universitetsmuseet i Bergen og Bergen Assembly 2019 inviterer elever fra ungdomsskolen og videregående skole til å ta del i et gruppearbeid inspirert av museets permanente utstilling «Inntrykk fra Koloniene».

Du har kanskje hørt om nettstedet kolonial.no. Kanskje du til og med har handlet i en virkelig «kolonial». Men har du noen gang stoppet opp og tenkt over ordet «kolonial»? Hva betyr det egentlig? Og hva har det å gjøre med Universitetsmuseet i Bergen, eller med hverdagslivet i Norge i dag?

Dette gruppearbeidet har en problembasert tilnærming til læring. Målet er å bidra til at elevene utvikler evnen til å innhente informasjon, formulere spørsmål og jobbe sammen for å utforske og diskutere kritiske temaer som historie, hvordan historien fremstilles, og hvordan den påvirker nåtiden.

I dette gruppearbeidet skal vi utforske utstillingen «Inntrykk fra Koloniene», ikke bare som en verdifull kilde til informasjon om rollen ulike nordmenn spilte i europeisk kolonialisme i mange ulike deler av verden, men også som et eksempel på hvordan kolonialismen og arven etter den diskuteres og fremstilles i Norge i dag.

Hva forteller denne utstillingen oss? Hva snakker den om, og hva er det den ikke snakker om? Hvor mye vet museet om objektene som stilles ut? Mangler det noe informasjon? Hvilke linjer kan vi trekke mellom denne siden av Norges historie og nåtiden?

 

Målgrupper: Ungdomsskolen, videregående skole

Fag: Samfunnsfag, historie, geografi, filosofi, norsk, KRLE, kunst og håndverk

Varighet: 90 min. (Lengre økter er mulig etter avtale.)

Møtested: Vestibylen Universitetsmuseet Kulturhistorisk – Haakon Sheteligsplass 10

Antall deltakere: maks. 30 (pluss lærer)

Museet er åpent tirsdag–fredag fra 10.00 til 16.00, og lørdag–søndag fra 10.00 til 15.00. OBS! Dette gruppearbeidet tilbys bare i uke 37–45.

 

For mer informasjon og påmelding: inntrykk@bergenassembly.no

Arrangementet er utgått.