Tidsrom:

14.01.2020 - 11.03.2020

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Naturfag
  • Norsk
  • RLE
  • Samfunnsfag

 makker2

I Kiev er det gjort et oppsiktsvekkende funn!

Da en lokal bonde skulle fjerne en stor stein fra

åkeren, fant han et godt bevart lik under steinen.

I beste CSI-stil har forskergrupper fra hele Europa

blitt kalt inn for å løse mysteriet rundt dette funnet.

Å jobbe tverrfaglig er en viktig og lærerik arbeidsmetode.

I dette undervisningsopplegget blir elevene delt inn i naturvitere og humanister og må jobbe med en lang rekke ulike kilder.

Sammen skal elevene løse gåten om det mystiske liket.

Sted: Historisk museum

Varighet: 2 timer

Antall: Max 30 elever

 

Arrangementet er utgått.