Tidsrom:

30.11.2018 - 31.12.2020

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Samfunnsfag

Korleis er det å jobbe på akkord og på same tid vere ein del av eit lag?

Vi skal produsere T-skjorte, den som ikkje heng med i svingane får trekk i løna! Elevane bruker saks, papir og lim og lagar så mange T-skjorter som mogeleg på den tida dei får tildelt.

Arbeidsleiaren (formidlar) organiserer arbeidet og tek tida på gruppa. Undervisingsopplegget bind den lokale tekstilindustrihistoria opp til forholda for dei som syr kleda våre i lågkostland som India i dag.

Kompetansemåla for samfunnsfag seier mellom anna at elevane skal kunne beskrive hovudtrekk i norsk økonomi og korleis den heng saman med den globale økonomien. Dette heng naturleg saman med endringar i forbruksmønsteret, som vi fortel om.

Elevane skal og kunne skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid, og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar.

Varighet: ca. 30 min / Opp til 30 elevar + lærar

Navn (kontaktperson)

E-post

Skole

Klassetrinn

Antall deltakere

Adresse

Kontaktinformasjon / mobilnummer

Dato / Tid