Tidsrom:

21.08.2018 - 21.06.2019

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Mellomtrinnet
  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Samfunnsfag

Flytt klasserommet ut i byrommet og bli kjent med lokal historie med maritim vinkling!

Bergen var gjennom flere hundre år Norges største og viktigste by i handelen med utlandet. Skipsfart og handel var nært knyttet til byutviklingen og vi kommer inn på tema som skip, handelsruter, handelsvarer, og aktører i skipsfarten.

Byvandringen fokuserer på eldre historie, fortrinnsvis middelalderen, men vi kommer også litt inn på nyere historie. Vandringen tar ca. 1 t og 15-30 min.

Du kan også laste ned vår «Byvandringsapp» som heter Maritim byvandring. Den er gratis og reklamefri.

Navn (kontaktperson)

E-post

Skole

Klassetrinn

Antall deltakere

Adresse

Kontaktinformasjon / mobilnummer

Dato / Tid