Tidsrom:

15.04.2019 - 05.05.2019

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Småskolen
  • Mellomtrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk

Velkommen til en ny runde med Mylder!

Mylder er vår årlige utstilling av barns kunstverk. Som vanlig har vi invitert en av byens kunstnere til å lage verkstedsdelen, og denne vil også være ansvarlig for å lage den avsluttende utstillingen med barnas arbeider. I år har vi invitert Ingrid Bjørnseth til å være med på Mylder. Hun ble ferdig med sin master i kunst i 2017, og er blant annet opptatt av materialer som forandrer seg, både rent fysisk gjennom at ting kan gå i oppløsning, men også hvordan vi gir materialer mening etter stedet det befinner seg på.

 

Mylder er knyttet til Fakultetet for kunst, musikk og design, UiB, sin masterutstilling i kunst, som arrangeres hvert år hos oss. I løpet av noen morsomme og hektiske uker vil Bergen Kunsthall vise eksamensarbeider av nyutdannede kunstnere, og i år kan vi presentere arbeider av 24 studenter. Hver student har over en toårsperiode fordypet seg i et kunstnerisk prosjekt, og i denne utstillingen vil vi få se resultatet av dette. Til tross for svært forskjellige måter å arbeide på, vil denne utstillingen være viktig for å kunne se hva kunstnere er opptatt av akkurat nå, og hvilken retning kunsten beveger seg i. Her vil elevene få nærmere kjennskap til alt fra håndverkernes material-kunnskaper, ulike former for design, og billedkunstens mange kunstformer. Under omvisningen skal vi snakke om måter å uttrykke seg på gjennom kunsten, og vi skal gå nærmere inn på hva det vil si å være en kunstner. Masterutstillingen gir et godt innblikk i dagens kunstsituasjon, og et spennende innblikk i hva kunstnere jobber med.

Selve utstillingen Mylder 2019 vil bli avholdt helgen 4. og 5. mai!

VERKSTED: Dette vil bli presentert senere da Ingrid Bjørnseth ikke har laget det ferdig ennå!

MÅL: Elevene skal få nærmere erfaring med det arbeidet en kunstner gjør, og få være med i den prosessen det er å arbeide opp mot en utstilling, og ikke minst kunne se sitt eget arbeid utstilt i et gallerirom.

Arrangementet er utgått.