Tidsrom:

06.04.2020 - 03.05.2020

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Småskolen
  • Mellomtrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk

Tid: 1,5

Velkommen til en ny runde med Mylder!

Mylder er vårt årlige program for skoler som avsluttes med en utstilling av barnas kunstverk. Som vanlig vil vi invitere en av byens kunstnere til å lage verkstedsdelen, og denne vil også være ansvarlig for å lage den avsluttende utstillingen.

 

Mylder er knyttet til Fakultetet for kunst, musikk og design, UiB, sin masterutstilling i kunst, som arrangeres hvert år hos oss. I løpet av noen morsomme og hektiske uker vil Bergen Kunsthall vise eksamensarbeider av nyutdannede kunstnere, og i år kan vi presentere arbeider av 23 studenter. Hver student har over en toårsperiode fordypet seg i et kunstnerisk prosjekt, og i denne utstillingen vil vi få se resultatet av dette. Til tross for svært forskjellige måter å arbeide på, vil denne utstillingen være viktig for å kunne se hva kunstnere er opptatt av akkurat nå. I denne vil elevene få nærmere kjennskap til alt fra håndverkernes material-kunnskaper til billedkunstens mange kunstformer. Under omvisningen skal vi snakke om ulike måter å uttrykke seg på gjennom kunsten, og vi skal gå nærmere inn på hva det vil si å være en kunstner. Masterutstillingen gir et godt innblikk i dagens kunstsituasjon, og er i tillegg den morsomste og kanskje rareste utstillingen vi har i løpet av året.

 

VERKSTED: Dette vil bli presentert senere da årets Mylder-kunstner ikke har laget det ferdig ennå!

MÅL: Elevene skal få nærmere erfaring med det arbeidet en kunstner gjør, og få være med i den prosessen det er å arbeide opp mot en utstilling, og ikke minst kunne se sitt eget arbeid utstilt i et gallerirom.

 

Navn (kontaktperson)

E-post

Skole

Klassetrinn

Antall deltakere

Adresse

Kontaktinformasjon / mobilnummer

Dato / Tid