Tidsrom:

01.09.2019 - 20.12.2019

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Mellomtrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk
  • Norsk
  • RLE
  • Samfunnsfag

Middelalderens bilder :

Middelalderens billedkunst ble til i et samfunn forskjellig fra vårt eget, kirkekunst

hvor billedkunsten hadde en helt annen funksjon, betydning og status

enn den har for oss i dag. Ved å studere

attributter og symboler funnet i kunsten og ved å sette seg inn i datidens

samfunn gjennom fortelling, samtale og praktiske øvelser, får elevene et unikt

innblikk i en annen tids samfunn og tankesett.

Målgruppe: 5 klasse, kan tilpasses hele mellomtrinnet.

Varighet: 3 timer.

Antall: max 30 elever i følge med lærer.

Sted: Historisk museum

Navn (kontaktperson)

E-post

Skole

Klassetrinn

Antall deltakere

Adresse

Kontaktinformasjon / mobilnummer

Dato / Tid