Tidsrom:

07.09.2020 - 04.10.2020

Pris:

gratis

Klassetrinn:

  • Småskolen
  • Mellomtrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk
  • Samfunnsfag

Årets Mylder, som vanligvis pleier å være samtidig som masterutstillingen, er i år flyttet til Festspillutstillingens første 4 uker, med avsluttende utstilling med barnas arbeider den første helgen i oktober. Mylder ble utsatt til i høst fordi vi måtte stenge kunsthallen som følge av restriksjoner relatert til covid 19. Men tradisjonen tro har vi invitert en kunstner til å lage og holde en workshop for barn. I år knyttes Mylder til årets Festspillutstilling med Joar Nango. Nango er opptatt av tradisjoner som holdes i hevd, både innenfor tradisjonell arkitektur, fangst og håndarbeid. Ofte er naturen og de bruksmuligheter som ligger der utgangspunktet for, og en naturlig del av, Nangos kunstneriske praksis.  Andrea Grundt Johns er opptatt av gamle teknikker innenfor fotografiet, og prosessen som følger denne teknikken. Hun er invitert til å være årets Mylder-kunstner, og inspirert av Nango vil hun lage en workshop som kombinerer teknikken innen fotografi med objekter som hører naturen til. Barna skal bli kjent med en gammel fotografisk trykketeknikk som kalles cyanotypi, for slik å få en forståelse for hvordan et bilde kan oppstå gjennom en prosess. Før verkstedsbiten vil det bli omvisning i utstillingen, hvor tradisjon og prosess vil bli en viktig del av samtalen.

Det er reiserestriksjoner for skoler, og av den grunn vil vi sende ut et digitalt program for de av dere som vil være med på prosjektet. Vi vil også sende ut materialer for verkstedsdelen.

Prosjektet av sluttes som vanlig med en utstilling av barnas arbeider:

Utstillingen Mylder 2020 – 3. okt – 4. okt

 

Navn (kontaktperson)

E-post

Skole

Klassetrinn

Antall deltakere

Adresse

Kontaktinformasjon / mobilnummer

Dato / Tid