Den kulturelle skolesekken er et nasjonalt tiltak som finansieres av overskuddet av tippemidler.

Målet for DKS er at alle elever, i løpet av sin tid i grunnskole og videregående skole, skal møte profesjonelle kunst og kulturtilbud, innenfor ulike sjangere. Programmene som tilbys skal medvirke til at skolens læringsmål realiseres.

DKS skal være en varig ordning med høy kvalitet og en stor bredde innenfor ulike sjangere og uttrykk. Elevene skal møte et kulturelt mangfold og programmene skal samtidig være lokalt forankret.

Bergen kommune understreker at elevene skal være fullverdige brukere av byens kunst og kulturinstitusjoner og de skal trekkes inn i det som skjer på kunst- og kulturfronten i Bergen.

Målet er at byens barn skal være en selvsagt målgruppe for byens kunstnere og kunst- og kulturinstitusjoner.

DKS i Bergen skal prioritere byens egne ressurser ved tildeling av midler – slik at elevene får oppleve forskjellige kulturuttrykk på de store arenaene, samtidig som de også skal få besøk av byens kunstnere på egen skole.

I Bergen kommune forvaltes DKS i et tverretatlig samarbeid mellom Fagavdeling for kunst og kulturutvikling ved Byrådsavdeling for klima, kultur og næring, og Fagavdelingen, seksjon skole  ved Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.