Tidsrom:

19.11.2018 - 11.01.2019

Pris:

gratis

Klassetrinn:

  • Barnehage
  • Småskolen
  • Mellomtrinnet
  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk
  • Samfunnsfag

Med Sam Lewitt, Ulla Wiggen, Park McArthur, Joar Nango, Tanya Busse, Sean Snyder, Nina Canell, Zachary Formwalt, Lewis Baltz, Tyler Coburn, m.fl.

Årets siste utstilling vil bli en omfattende gruppeutstilling, og  ennå ikke helt klargjort, men den vil ta for seg ordet sirkulere eller rettere sagt det å være i sirkulasjon. Egentlig er dette ordet veldig viktig, for nesten alt i hele verden er i sirkulasjon, – i en eller annen form for flyt. Kunstnerne som er med i utstillingen er alle interessert i hvordan ting sirkulerer, men de bruker forskjellige måter og materialer å vise dette på. Og de er opptatt av ulike former for sirkulasjon. Et eksempel er Ulla Wiggen, som i de siste årene har vært opptatt av menneskekroppen, av hjernen og øyet, som fanger opp informasjon utenfor kroppen, og får denne til å reagere på forskjellige måter. Bare tenk på hvordan kroppen reagerer hvis noen kaster en ball mot den!  En annen kunstner er opptatt av hvordan en datamaskin fungerer, særlig innsiden av en datamaskin, som kanskje kan minne litt om vårt kretsløp av blodårer. Andre igjen synes det er interessant hvordan et ord kan oppfattes og forståes helt forskjellig fra person til person, eller hvordan informasjon som sendes ut i verden tolkes forskjellig alt etter hvilken bakgrunn du har. Det siste som kan nevnes her er at ett av kunstverkene vil bli laget hos BMW, hvor kunstneren Sam Lewitt har fått lov til å bruke samme teknologi som brukes til å designe bilmotorene til BMW. Det kan bli spennende å se hvordan det kunstverket vil bli!

 

VERKSTED: I verkstedet skal elevene delta i enkle øvelser som vil ha noe med sirkulasjon å gjøre.

 

MÅL: Elevene skal få en utvidet forståelse om sammenhenger i verden, det vil si hvordan vi alle er en del av et større, bevegelig samfunn.

Arrangementet er utgått.